integrale digitale communicatieoplossingen
Qualify Self Company
VOLG ONS IN 2016
"De consument als regisseur van de kwaliteit van zijn leven"

Qualify Self - Company

Integrale digitale oplossingen voor mensgerichte communicatie op het gebied van wonen, zorg en pensioen.

Wonen

wonen

We leven steeds langer en willen ook steeds langer zelfstandig wonen. Over drie jaar is de helft van de bevolking 50 jaar of ouder. Onze samenleving kantelt van centraal naar decentraal en de overheid trekt zich terug. De consument moet en wil dus regie voeren over zijn eigen woon- en leefsituatie. Technologische ontwikkelingen, zoals inzet van domotica maken dit ook mogelijk. Voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen kan dit gevolgen hebben, op hun werkwijze, op nieuwe manieren waarmee ze met bewoners omgaan en misschien zelfs op hun businessmodellen. Want de consument wil zelf bepalen waar hij woont, hoe groot hij woont, welke woondiensten hij afneemt, welke voorzieningen hij nodig heeft.

De consument zit niet meer te wachten op gestandaardiseerd aanbod en stapt zelf in dat vacuüm. Zo kan hij samen met zijn buren het beheer van een wooncomplex overnemen van de verhuurder: een wooncoöperatie. En consumenten regelen zelf steeds meer zorg en de betaling daarvan hoeft niet altijd in geld te zijn. Inmiddels zijn er in Nederland legio particuliere initiatieven die laten zien dat het anders kan. Achter die ontwikkelingen zit een behoefte aan meer invloed op de eigen leefomgeving. 

Zorg

slimmezorg

Gemakkelijk langer zelfstandig kunnen wonen ook als je zorg nodig hebt. Dat wil de overheid, maar dat wil de consument zelf ook. Maar bij een vergrijzende bevolking ook een enorme gemeenschappelijke opgave. Eenvoud, overzicht en duidelijkheid in te maken keuzes over het inrichten van de benodigde zorg nu en straks is belangrijk voor de consument. Niet het aanbod, maar de steeds veeleisender vrager zal in toenemende mate leidend zijn. Dat is voor veel zorgaanbieders nog een hele uitdaging, want de consument verlangt een diverser aanbod, mede omdat hij of zij er zelf steeds meer voor moet betalen. Zorg op momenten dat de consument dat wil en nodig heeft. Slimme oplossingen en inzet van technische ontwikkelingen, misschien zelfs met ondersteuning van robotica, zodat er meer tijd van mensen voor mensen kan zijn en apparaten doen wat mensen niet hoeven te doen. Zorgorganisaties moeten zich daarom niet laten leiden door het willen voldoen aan verstikkende regelgeving, maar moeten de consument helpen in staat te zijn regie te voeren over de zorg die hij of zij nodig heeft. En het moment waarop dit kan, is dichterbij dan het lijkt: is uw organisatie daar wel klaar voor? 

 

Inkomen voor later

pensioen

Inkomen voor later bestaat uit geld en uit de zekerheid dat we straks die dingen kunt doen, die wij belangrijk vinden. Daarom wil de consument zelf invloed hebben op zijn inkomsten, maar ook op zijn toekomstige uitgaven. Hij moet ook steeds langer doorwerken en loopt steeds meer persoonlijk risico bij het reserveren van geld voor later. Dan wil de consument ook iets te zeggen hebben. Door te kunnen kiezen voor duurzame pensioenbeleggingen, beleggingen die hij samen met anderen in zijn eigen economie kan realiseren, kan invloed op dat inkomen voor later, gecombineerd worden met praktische wensen en belangen van mensen. Door bijvoorbeeld te investeren in wegen, energie, woningen en zorg. Want bij die beleggingen heb je zelf, hebben je kinderen, je stad, je buurt weer belang en die verschaffen hen ook weer kansen en zekerheid. Pensioenfondsen en -verzekeraars gaan terug naar hun oorsprong, waarbij de deelnemers veel meer invloed zullen krijgen dan ze ooit gehad hebben. Toekomstmuziek? Wat nu als de consument in 2020 vrij is om zijn of haar pensioen daar onder te brengen waar hij of zij dat zelf wil? Misschien worden woningcorporaties dan wel beleggingsdoelen. Of producenten van zorgrobots. Al gehoord van het ‘zorgskelet’? Dat wordt een doorbraak, maar hoe betalen we dat? En hoe oud worden we wel niet met alle techniek

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!